شرکت درهفدهمین دوره نمایشگاه بین الملی برق تهران

شرکت درهفدهمین دوره نمایشگاه بین الملی برق تهران
شرکت نواندیشان صنعت و تجارت سمن در هغدهمین نمایشگاه بین الملی تهران حضور فعال به عمل آورد 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۲