راه اندازی خط تولید جوش و خط برش فوم پلی اتیلن شرکت مجید اطلس

راه اندازی خط تولید جوش و خط برش فوم پلی اتیلن شرکت مجید اطلس
خط تولیدجوش و برش فوم پلی اتیلن شرکت مجید اطلس در مردادد ماه 98 توسط کارشناسان این شرکت راه اندازی گردیده و مورد بهربرداری قرار گرفت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳