شرکت در نوزدهمین دوره نمایشگاه برق تهران

شرکت در نوزدهمین  دوره نمایشگاه برق تهران
شرکت نواندیشان امسال پرشور تر از سال های گذشته در نمایشگاه برق تهران که در تاریخ 9 الی12 آبان ماه درنمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید شرکت نمود.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴