شرکت در پنجمین دوره نمایشگاه تجهیزات ایران

شرکت در پنجمین دوره نمایشگاه تجهیزات ایران
شرکت طراحی مهندسی نواندیشان صنعت و تجارت سمن در پنچمین دوره نمایشگاه ساخت داخل حضور به عمل آورد و از روتور دستگاه مخلوط کن داخلی رونمایی به عمل آورد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۲