گفت و گو بسپار با شرکت نواندیشان

گفت و گو بسپار با شرکت نواندیشان
......برای اولین با در ایران اینترنال میکسر را ساختیم و روتور های آن را را به دانشگاه امیرکبیر دادیم که در نوع خود جهش  بسیارخوبی بود.با توجه به این که تمام دستگاه های اینترنال میکسر دانشگاه های ایران متعلق بهیکی از شرکتهای اروپایی می باشد و قیمت این دستگاه در حدود80 هزار یورو می باشد قیمت دستگاه ما اکنون زیر 100 میلیون می باشد......(مجله بسپار شماره177)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲