حضور در دومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

حضور در دومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
حضوردر دومین نمایشگاه بین المللی مواد وتجهیزات آزمایشگاهی در 14 الی 17 آذر ماه نمایشگاه بین الملی شهر آفتاب
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳