سیم و کابل های خودرویی

سیم ها با داشتن آلیاژهای خاص از مس و قلع  وهمچنین روکش هایی با جنس خاص قابلیت استفاده در سیم کشی داخل خودرو را ارا می باشند.