پروژه ها

شرکت طراحی مهندسی نواندیشان مفتخر است در راستای ارتقا قابلیت های تجهیزات قدیمی نسبت به اتوماسیون و بازسازی آنها اقدام نماید، وهمچنین این شرکت آمادگی خود را درجهت کاهش ضایعات خط تولید نسبت به اتوماسیون صنعتی و نصب PLCبر روی دستگاه های صنعتی اقدام نماید.
  • بازسازی، اتوماسیون و ارتقاء قالبیتهای دستگاه اندازگیری درصد دوده و مواد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • بازسازی، اتوماسیون و ارتقاء قالبیتهای دستگاه اکسترودر آزمایشگاهی مجتمع صنعتی سپاهان باطری
  • طراحی و ساخت دستگاه آزمون ترمو مکانیکال وزارت نیرو
  • بازسازی، اتوماسیون و ارتقاء قالبیتهای دستگاه ضربه پاندولی
  • بازسازی، اتوماسیون و ارتقاء قالبیتهای دستگاه پرس هیدرولیک 40 تن

​​​​​​​
کاتالوگ