درباره‌ ی شرکت

شرکت نواندیشان صنعت و تجارت سمن در ۱۳۸۷ تأسیس گردید تا نیازهای صنایع کشور را دررابطه با  تامین تجهیزات تست و اندازگیری ،اتوماسیون صنعتی و صنایع نمایشگاهی برآورده نماید.
\r\nمحصولات این شرکت تا کنون توانسته الزامات استاندارد های ......ISIRI/ASTM/ISO/DIN/IECرا در بخشهای کنترل کیفیت،تحقیق و توسعه،تولید،مراکز پژوهشی و دانشگاهی برآورده بسازد.
\r\nاز ویژگی های بارز این شرکت انعطاف پذیری و توجه به نوآوری محصول است که می تواندتجهیزات خاص مشتریان را طبق سفارش طراحی و ساخت نماید بطوریکه تعدادی از محصولات این شرکت برای اولین بار طراحی و ساخت گردیده است.