طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی مطابق با سفارش مشتری

این شرکت آمادگی دارد  دستگاه های مورد نیاز مشتریان  را طبق سفارش و استاندارد درخواستی طراحی و ساخت نماید.
لازم به ذکر است که تعدادی از محصولات این شرکت حسب نیاز مشتری و برای اولین بار در کشور طراحی وساخته شده است.