پرس هیدرولیک برای تهیه ی نمونه های آزمایشگاهی

با استفاده از نیروی فشاری اعمال شده توسط فک­های دستگاه وگرمای امان­های حرارتی تعبیه شده در دستگاه علاوه بر گرم­کردن ماده شکل­دهی آن نیز انجام می­گردد.
شرح کلی دستگاه:
پرس گرم متشکل از فک با قابلیت ایجاد فشار تک سویه، المان­های حرارتی با قابلیت افزایش دما تا 250 درجه درجه سانتی­گراد و راه­گاه خنک کاری با استفاده از آب دارای فشار می­باشد.
صفحات فلزی دستگاه مشتمل بر صفحات ضخیم ماشین­کاری شده و دارای محل نصب المان حرارتی و عبور آب است. با استفاده از روغن هیدرولیک و جک، فشار در پشت صفحات فلزی تولید می­گیردد.
قابلیتهای دستگاه

  1. امکان تعریف نرخهای مختلف گرمایش و سرمایش برای نمونه
  2. امکان تعریف و کنترل نرخ افزایش فشار توسط دستگاه
  3. کنترل کامل دستگاه توسط صفحه نمایش رنگی-لمسی
  4. امکان ثبت اطلاعات فشار و دما برحسب زمان برروی فلش دیسک (Flash Disk)
  5. سایر قابلیتها طبق خواست مشتری قابل بررسی و اعمال برروی دستگاه خواهد بود.

کاتالوگ