تاریخچه

شرکت نواندیشان صنعت و تجارت سمن در ۱۳۸۷ تأسیس گردید تا نیازهای صنایع کشور را دررابطه با  تامین تجهیزات تست و اندازگیری ،اتوماسیون صنعتی و صنایع نمایشگاهی برآورده نماید.
محصولات این شرکت تا کنون توانسته الزامات استاندارد های ......ISIRI/ASTM/ISO/DIN/IECرا در بخشهای کنترل کیفیت،تحقیق و توسعه،تولید،مراکز پژوهشی و دانشگاهی کاملا برآورده بسازد.
از ویژگی های بارز این شرکت انعطاف پذیری و توجه به نوآوری محصول است که می تواندتجهیزات خاص مشتریان را طبق سفارش طراحی و ساخت نماید بطوریکه تعدادی از محصولات این شرکت برای اولین باردر کشور طراحی و ساخت گردیده است.
ماموریت
چشم انداز
ارزشها