دستگاه آزمون فشار در حرارت

تجهیزات دستگاه
  • دستگاه شامل چهار ست برای آزمون چهار نمونه  همزمان در یک کوره و در دو پایه دو تایی و چهار تیغه اسپارک شده با وزنه های مربوطه
  •  بدنه از جنس فولاد قابل ماشین کاری CK 45، و شفت ها از جنس ST 37 بهمراه وزنه ها
  • پوشش از آب کروم
استاندارد:
IEC 60811-3-1