دستگاه اسلایسر سیم

شرح کلی دستگاه :
این دستگاه مطابق با استانداردهای
ISIRI 5525، IEC 60811 طراحی گردیده است. لایه بردار بطور کلی دارای 2 غلطک می­باشد. پس از غلطکها یک تیغه برای لایه ­برداری از نمونه وجود دارد. با حرکت نمونه در بین دو غلطک به سمت تیغه، لایه­ های نازک از روی نمونه برداشته می ­شود. این فرآیند چندین بار تکرار می ­گردد تا نمونه به ضخامت مورد نظر برسد.

در این دستگاه با استفاده از یک موتور الکتریکی، غلطکها چرخانده می­ گردند تا باعث جلو بردن نمونه روکش به سمت تیغه و لایه برداری از سطح آن گردند.
  • روش کار با دستگاه:
  • ابتدا نمونه به ابعاد مشخص بریده گردد. حداکثر عرض نمونه 12 سانتیمتر می­تواند باشد. اما طول نمونه محدودیتی ندارد.
  • نمونه بین دو غلطک قرار گرفته و وسپس با استفاده از 2 پیچ تنظیم فاصله برروی دستگاه، فاصله بین دو غلطک به گونه­ای تنظیم می­گردد که نمونه بین دو غلطک محکم باشد. بایستی دقت گردد که فشار برروی نمونه به اندازه­ای باشد که نمونه از بین دو غلطک سُر نخورد.
  • با استفاده از پدال دستگاه، موتور شروع به حرکت کرده و نمونه را به جلو هدایت می­کند. براثر حرکت نمونه به جلو، تیغه دستگاه یک لایه از آن جدا می­کند.
  • با استفاده از کولیس یا هر وسیله اندازه­گیری مناسب، صخامت روکش باقیمانده اندازه­گیری می­گردد. در صورتیکه ضخامت از ضخامت مورد نظر کمتر باشد، بایستی مراحل فوق مجدداً تکرار گردد.
استاندارد:
ISIRI 5525
IEC 60811


کاتالوگ