دستگاه آزمون گسترش شعله روی دسته سیم

هدف از آزمون
هدف از این آزمون بررسی رفتار دسته سیم یا کابل عمودی در برابر حریق می­باشد.

روش آزمون
ابتدا دسته سیم بصورت عمودی برروی نردبان داخل محفظه قرار گرفته و شعله از طریق مشعل با ابعاد استاندارد به آن برخورد می­کند. سپس رفتار گسترش شعله برروی سیم مورد مطالعه قرار می­گیرد.

تجهیزات مورد نیاز:
  • محفظه احتراق به ابعاد 100*200*400 سانتیمتر  (Test Chamber)
  • سیستم شروع احتراق (Ignition Source)
  • تجهیزات تأمین هوای مورد نیاز برای اشتعال
  • تجهیزات مربوط به اتصال سیم به پایه­ها
  • تجهیزات مربوط به مشعل احتراق
  • تجهیزات کنترل فشار گاز و هوای ورودی شامل شیرهای قطع و وصل، فلومترهای هوا و پروپان، گیجهای نشاندهنده و تنظیم فشار
  • ورق آهنی به ضخامت 2 میلیمتر برای بدنه استفاده خواهد شد
  • جنس نگهدارنده کابلها از استیل خواهد بود.
  • از ورق استیل بعنوان محافظ در پشت نگهدارنده کابلها استفاده خواهد شد.
  • وزن حدودی اطاق: 700 کیلوگرم
استاندارد:IEC 60332-3