دستگاه اندازه گیری درصد دوده و مواد معدنی

کاربرد دستگاه
کاربرد این دستگاه برای اندازه­گیری درصد دوده و مواد معدنی در ترکیبات پلیمری می­باشد. روش کار بدین صورت می­باشد که ماده پلیمری در اتمسفر نیتروژن تجزیه شده و کلیه مواد موجود در آن بغیر از کربن توسط جریان نیتروژن از دستگاه خارج می­گردد. با اندازه­گیری مقدار دوده باقیمانده می­توان درصد دوده در نمونه را تعیین کرد.
روش اندازه­گیری درصد مواد معدنی نیز همانند اندازه­گیری درصد دوده می­باشد، با این تفاوت که بجای اتمسفر نیتروژن از اتمسفر هوا استفاده می­گردد. در این حالت کلیه مواد پلیمری و همچنین دوده تجزیه شده و توسط جریان هوا از کوره خارج می­گردد. از مقدار ماده باقیمانده در قایقک می­توان درصد مواد معدنی را محاسبه نمود.
مشخصات فنی دستگاه
 • حداکثر دمای کوره 950 درجه سانتیگراد
 • کوره لوله­ای با محفظه داخلی از جنس شیشه کوارتز
 • عملکرد کاملاً اتوماتیک و بدون نیاز به اپراتور
 • دقت بالای انجام آزمون بدلیل قرار گرفتن ترموکوپل در داخل محفظه
 • قابلیت تعریف زمانبندی برای زمان گرمایش، زمان انجام آزمون و زمان خنک کاری نمونه
 • قابلیت تعریف برنامه زمانبندی برای گرمایش
 • کنترل دما با استفاده از PLC با مارک دلتا (Delta)
 • صفحه نمایش دستگاه: رنگی-لمسی (Touch Screen) با مارک دلتا
 • سیستم کنترل دما PID
 • دستگاه مجهز به شیرهای برقی و رگولاتور مستقل برای نیتروژن و هوا بوده که بصورت اتوماتیک برای انجام آزمون درصد دوده و درصد مواد معدنی گاز مربوطه وارد محفظه می­گردد.
 • استاندارد1- ISIRI20895 و2- ISIRI20895 جهت احتراق گاز های مواد کابل
​​​​​​​