دستگاه تست ESCRایزو استرس و ایزو استرین

هدف از آزمون
هدف از این آزمون بررسی رفتار ورقهای پلاستیکی اتیلنی تحت تنش مکانیکی، در محیط مواد شیمیایی خورنده مانند شوینده­ها، روغن­ها و .... می­باشد.

نحوه انجام آزمون
ابتدا توسط پانچ دستی از ورق پلاستیکی، 10 عدد نمونه با ابعاد استاندارد تهیه می­گردد. سپس برروی نمونه­های تهیه شده، توسط ناچ­زن یک خراش به عمق مشخص ایجاد گردیده و سپس 10 نمونه همزمان خم شده و توسط گیره انتقال داخل نگهدارنده قرارداده می­شود. سپس نگهدارنده داخل لوله شیشه­ای قرار گرفته و لوله شیشه­ای توسط محلول اگوپال پر می­گردد. سپس مجموعه لوله شیشه­ای و نگهدارنده و نمونه­ها داخل محفظه حرارتی دستگاه با دمای کنترل شده قرار گرفته و تست شروع می­گردد. پس از اتمام آزمون تعداد نمونه­های تخریب شده شمارش گردیده و نتیجه مشخص می­گردد.

مشخصات فنی دستگاه ESCR
 1. حمام روغن با دمای کنترل شده با دقت oC5/0±
 2. نگهدارنده نمونه به تعداد 15 عدد جهت انجام همزمان 15 نمونه
 3. جنس داخلی حمام از ورق استیل
 4. محلول اگوپال برای یکبار انجام آزمون همراه با دستگاه ارائه خواهد شد.
 5. تعداد 15 عدد تیوب شیشه­ای با ابعاد استاندارد همراه با دستگاه ارائه خواهد شد.
 6. تعداد 15 عدد نگهدارنده با ابعاد استاندارد همراه با دستگاه ارائه خواهد شد.
 7. گواهی کالیبراسیون دمای حمام همراه با دستگاه ارائه خواهد گردید.
 8. حمام دارای شیر تخلیه می­باشد.

مشخصات فنی پانچ دستی جهت تهیه نمونه آزمون
 1. استفاده از قالب برش با مکانیزم سنبه ماتریس جهت برش نمونه ورق پلاستیکی
 2. تیغه­ های برش از فولاد SPK با سختی حداقل 55 راکول
 3. پانچ به گونه­ای طراحی گردیده که امکان استفاده از ورق پلاستیکی جهت برش نمونه با عرض 20 سانتیمتر وجود دارد.
 4. ابعاد نمونه تهیه شده: 38*13 میلیمتر
 5. حداکثر ضخامت ورق قابل پانچ: 4 میلیمتر
 6. نیروی اعمالی به نمونه: 5/2 تن

مشخصات فنی ناچ زن جهت ایجاد خراش برروی نمونه
 1. ناچ­ زن با مکانیزم دستی
 2. جنس تیغه­ های ناچ زن از فولاد HSS
 3. میزان عمق خراش توسط عمق تیغه بصورت دستی تعیین می­گردد.
 4. تعداد 10 عدد تیغه همراه با دستگاه ارائه می­گردد. لازم به ذکر است که طبق استاندارد ASTM D1693 از هر تیغه برای 100 نمونه می­توان استفاده نمود.
استاندارد:ASTM D1693, IRIRI7175-8 ,DIN12242-1

کاتالوگ مطابق با استانداردASTM D 5397


کاتالوگ مطابق با استانداردASTM1693