مخلوط کن داخلی

توضیحات کلی در رابطه با مخلوط کن داخلی، اکسترودر تک پیچه و اکسترودر دو پیچه

کاربرد این دستگاهها برای اختلاط مذاب (Melt Mix) پلاستیکها با یکدیگر جهت آلیاژسازی (Blending) و یا اختلاط مذاب پلاستیکها با افزودنیها معمول مانند پایدارکننده­های حرارتی (Heat Stabilizers)، فیلرهای میکرو مانند دوده یا کربنات کلسیم، افزودنیهای نانو ذره مانند نانو خاک رس (Nanoclay)، نانو سیلیکا (Nanosilica)، نانو الماس (Nanodiamond) نانو الیاف کربن (Carbon Nano Tube یا CNT) و ... می­باشد. همچنین از این دستگاه میتوان برای آمیزه سازی لاستیکها و همچنین کاهش جرم ملکولی الاستومرها (Mastication) نیز استفاده کرد. با توجه به ظرفیت پایین دستگاه، تولید نمونه­ های آزمایشگاهی با توجه به قیمت بالای اجزاء آمیزه، اقتصادی می­باشد.
در دستگاه مخلوط کن داخلی، اختلاط آمیزه به صورت مرحله ای (Batch) می باشد و لذا
میزان ضایعات مواد درون مخلوط کن بسیار کمتر می­باشد. همچنین به سادگی میتوان آمیزه را با ترتیب اختلاط (Feeding Order) متفاوت در این نوع مخلوط کن بدست آورد.
در دستگاه اکسترودر برخلاف مخلوط کن داخلی، اختلاط آمیزه بصورت پیوسته (Continues) می باشد. لذا حجم بیشتری از مواد برای اختلاط نیاز می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از این روش با نتایج بدست آمده از تولید مواد به روشهای صنعتی نزدیکتر می باشد. اکسترودرها به دو نوع کلی تک پیچه و دو پیچه تقسیم بندی می گردند.
با توجه به اینکه اختلاط در اکسترودر تک پیچه نسبت به سایر تجهیزات اختلاط (مخلوط کن داخلی و یا اکسترودر دوپیچه) کمتر می باشد، کاربرد این دستگاه اغلب برای برای فرآوری
(Processing) مذاب پلیمرها و شکل دهی آنها مانند تهیه فیلم به روش دمشی، تهیه الیاف (ذوب ریسی)، تهیه لوله، پروفیلهای مختلف و ... می­باشد. همچنین از این دستگاه به انضمام دای کاپیلاری می­توان رفتار مذاب پلیمرها (رئومتری) را در دما و فشارهای مختلف در میدان جریان مطالعه نمود.
برخلاف اکسترودر تک پیچه، میزان اختلاط در اکسترودرهای دو پیچه بسیار مناسبتر می باشد. لذا برای بدست آوردن یک آمیزه با اختلاط یکنواخت خصوصاً آمیزه سازی پلیمرها با نانوذرات، استفاده از اکسترودر دوپیچه پیشنهاد می گردد.
دستگاه های طراحی شده توسط این شرکت، در دو قسمت کاملاً مجزاء و بصورت ماژولار طراحی و ساخت می گردد. که این دو قسمت عبارتند از:
الف- سیستم کنترلی (Lab Station)
این قسمت شامل موتور، گیربکس، کلیه ادوات کنترلی همانند کنترل دما، کنترل سرعت، اندازه گیری فشار و گشتاور و ... می باشد.
ب- قسمت مکانیکال
این قسمت شامل یک یا چند تا از ادوات مخلوط کن داخلی (Internal Mixer)، اکسترودر تک پیچه، اکسترودر دو پیچه همسوگرد و یا اکسترودر تک پیچه ناهمسوگرد میگردد. که هرکدام از این ادوات قابلیت اتصال و کنترل با سیستم کنترلی را دارند.

لازم به توضیح می باشد که سیستم کنترلی در سه مدل ابتدایی، ساده و پیشرفته ساخته می گردد که با توجه به نیاز هر شرکت یکی از این مدلها را می تواند انتخاب کند. بدیهی است که هرکدام از قسمتهای مکانیکال تهیه شده، با تمامی سیستمهای کنترلی سازگار بوده و صرفاً اطلاعات و نحوه کنترل در این سه مدل سیستم فرق می کند.

مشخصات فنی سیستم های کنترلی
مقایسه بین مشخصات سیستم های کنترلی


مشخصات فنی تجهیزات اختلاط