بازسازی دستگاه پرس دانشگاه امیرکبیر

شرکت طراحی مهندسی نو اندیشان صنعت و تجارت سمن در سال 1395 دستگاه پرس کارگاه لاستیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر را تعمیر و بازسازی نمود.