بازسازی دستگاه کشش

شرکت طراحی مهندسی نواندیشان صنعت و تجارت سمن موفق به بازسازی دستگاه کشش شرکت سیم و کابل تک گردید.