بازسازی دستگاه ضربه پاندولی

شرکت طراحی و مهندسی نواندیشان صنعت و تجارت سمن موفق به تعمییر و ارتقا دستگاه ضربه Izodگروه صنعتی سپاهان باطری گردید.