بازسازی دستگاه اکسترودر آزمایشگاهی

شرکت طراحی مهندسی نواندیشان صنعت و تجارت سمن موفق به بازسازی و ارتقا سیستم کنترلی اکسترودر دو ماردون آزمایشگاه پلیمر شرکت سپاهان باطری گردید .