بازسازی دستگاه درصد دوده

شرکت نواندیشان صنعت و تجارت سمن موفق به بازسازی و تعمیر دستگاه درصد دوده دانشگاه صنعتی امیرکبیر گردید.