پشتیبانی خدمات فنی

این شرکت آمادگی دارد کلیه ی خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری و آموزش تجهیزات آزمایشگاهی را ارائه نماید.