معرفی شرکت نواندیشان صنعت و تجارت سمن

طراحی و ساخت تجهیزات تست و اندازگیری طبق سفارش مشتری و یونیورسال
بازسازی و نوسازی و ارتقائ قابلیت های تجهیزات آزمایشگاه
خدمات مشاوره و استاندارد سازی
تامین خدمات صنایع نمایشگاهی