سیم های هالوژن فری

سیم های هالوژن فری یا ضد حریق نامیده می شوند که به دلیل عدم خود اشتعالی و نداشتن هالوژن ها در ساختار خود گاز سمی در زمان سوختن از آنها متصاعد نمی گردد،بنابراین در مراکز فروش بزرگ،هتل ها ،مترو؛سالن های قطار،فرودگاه ها،مراکز کنترل و..... کاربرد دارند.